Hem

Förbundet sveriges ungdomsbrandkårer

Förbundet Sveriges ungdomsbrandkårer är en ideell riksorganisation som verkar för att riskmedvetandet ökar bland ungdomar, vilket leder till ett engagemang i föreningslivet och en meningsfull fritid. Sedan 1990 finns Förbundet Sveriges ungdomsbrandkårer. Förbundets uppgift är att vara ett samlande organ som skall företräda och tillvarata de anslutna föreningarnas intresse.

 

Klicka här för information om att starta en Ungdomsbrandkår

 

Vad är CTIF?

 

Comité Technique International de prevention et d'extionction de Feu bildadesw i Paris runt 1900. '

CTIF arbetar för internationellt erfarenhetsutbyte inom området brand och räddning. De har internationella tävlingar vart annat år där Sverige har deltagit. Läs mer......

Stadgar

 

Förbundets stadgar.

Läs mer....

Välkommen att kontakta oss

för hjälp med

 

- Uppstart av ungdomsbrandkår

- Beställninga av profilmaterial

- Lägerverksamhet

- Övriga frågor

Sverige Östergötland

Halland Södermanland

Skåne