Hem

Förbundet sveriges ungdomsbrandkårer

Förbundet Sveriges ungdomsbrandkårer är en ideell riksorganisation som verkar för att riskmedvetandet ökar bland ungdomar, vilket leder till ett engagemang i föreningslivet och en meningsfull fritid. Sedan 1990 finns Förbundet Sveriges ungdomsbrandkårer. Förbundets uppgift är att vara ett samlande organ som skall företräda och tillvarata de anslutna föreningarnas intresse.

 

Ungdomsbrandkårer är en företeelse med gamla anor och finns i hela världen med en klar dominans i Europa. Fäderna var ute och fiskade. Ungdomarna fick rycka in och rädda situationen - och rädda liv. Det var så det började på ön Sylt i Tyskland. I Sverige fanns ungdomsbrandkårer redan på -40 talet, en kommun som finns dokumenterad är Vellinge, fortfarande aktiv med uppehåll. Två ungdomsbrandkårer som har haft verksamhet oavbrutet sedan 1957 är Halmstad och Laholm.

 

Vår vision är att Förbundet Sveriges ungdomsbrandkårer skall finnas i alla Sveriges kommuner

och likaså verka för att öka vårt nationella arbete.

Vad är CTIF?

 

Comité Technique International de prevention et d'extionction de Feu bildadesw i Paris runt 1900. '

CTIF arbetar för internationellt erfarenhetsutbyte inom området brand och räddning. De har internationella tävlingar vart annat år där Sverige har deltagit. Läs mer......

Stadgar

 

Förbundets stadgar.

Läs mer....

Välkommen att kontakta oss

för hjälp med

 

- Uppstart av ungdomsbrandkår

- Beställninga av profilmaterial

- Lägerverksamhet

- Övriga frågor

Sverige Östergötland

Halland Södermanland

Skåne