Kontakt

sveriges ungdomsbrandkårer

Förbundsordförande

Stefan Agnesson

070-8116632

V. ordförande

Filip Nilsson

073-6830101

Kassör

Tomas Andersson

070-8774661

Sekreterare

Angelina Nilsson

073-0339291/046-253123

Ledamot

Anders Åkesson

070-5512390040-409375

Ledamot

Erica Svensson


Ledamot

Ida Hellerstedt

Ledamot

Thea Jonsson

Suppleant

Calle Jakobsson


Suppleant

Elin-Maria Mårtensson


För kontakuppgifter till enskillda medlemskårer kontakta person i styrelsen