Kontakt

Förbundsordförande

Stefan Agnesson

Vice Ordförande
VakantKassör

Tomas Andersson

Sekreterare

Angelina Nilsson

Ledamot

Anders Åkesson

Ledamot

Erica Svensson

Ledamot

Anders Liljeberg

Ledamot
Lina Örnagard

Suppleant

Calle Jakobsson

Suppleant

Anna StrömFör kontakuppgifter till enskilda medlemskårer kontakta styrelsen